استودیو بیدل

زمان1397
مکان     تهران خیابان مفتح
هزینه تقریبی
مساحت        35 مترمربع
کاربریاستودیو صدابرداری و میکس

استودیو بیدل در سال 1397 با هدف ارائه خدمات ضبط و میکس و مستر طراحی و اجرا شده است، مراحل اولیه ی ساخت این استودیو با هدف ایجاد فضایی مناسب با توجه به کاربری سابق این فضا با تخریب بهینه سازی شده است، تخریب دیوار های غیر باربر اضافی و تخریب سقف کاذب غیر کاربردی در بحث آکوستیک، شرایط اولیه مناسبی برای ایجاد فضایی ساکت با طراحی مدرن را فراهم کرده است.استفاده از جاذب های مناسب فرکانس های پایین در این استودیو، با توجه به ابعاد کم اتاق، باعث کنترل این فرکانس شده است.