استودیو خانگی فروغی

زمان1398
مکان      تهران میدان جهاد
هزینه تقریبی
مساحت         12مترمربع
کاربری استودیو خانگی تنظیم، ضبط و میکس

 

استودیو خانگی فروغی در سال 1398 توسط مجموعه تکنیک طراحی و اجرا شده است، این استودیو خانگی در فضای یک اتاق خواب متوسط به سرانجام رسیده است، به کار گیری دیوار های کناف و درب و پنجره مناسب برای ایجاد شرایط ایزوله مناسب در خانه ها، مقوله ی بسیار کاربردی است، به کار گیری متریال مناسب برای ایجاد فضایی زیبا و در عین حال سالم از لحاظ صدا، مطابق با سلایق مشتری در این پروژه رعایت شده است.