سینما قلهک

زمان1391
مکان             تهران خیابان شریعتی
هزینه تقریبی
مساحت        750مترمربع
کاربری سالن سینما

سالن سینمایی قلهک در سال 1391، در شاخه ی سالن بخش فیلم انجام شده است. این سالن سینما در مساحتی به اندازه ی 750 متر مربع در منطقه شریعتی تهران واقع می باشد، در سیستم های دالبی کنترل میزان ریورب در محیط های بزرگ امری دشوار و تخصصی است، محاسبه ی ابعاد جاذب ها و تعداد آن ها با توجه به تعداد صندلی ها و حایگذاری اسپیکر های پخش سیستم های مخصوص سینما با در نظر گیری اصول کنترل صدا در محیط رعایت شده است.