استودیو بصروی

زمان1396
مکان
هزینه تقریبی
مساحت        70مترمربع
کاربریاستودیو صدابرداری و میکس

در سال 1396 استودیو بصروی با طراحی و اجرای مجموعه تکنیک انجام شده است، این محیط پس از ایزوله سازی دیوار ها، سقف و اجرای کف پوش مناسب و پس از ارائه طرح سه بعدی اولیه و پیمودن مراحل تصحیح به مرحله نصب رسیده است، ساخت و نصب جذب کننده های آکوستیکی با مطالعه رفتار محیط، اجرای نور پردازی مناسب با بکارگیری پنل های مخصوص، ارائه نمودار های نوفه و صدا پس از مطالعه دقیق استودیو پس از پایان مراحل اجرایی از سری فعالیت های انجام شده در استودیو بصروی بوده است.