استودیو کرگدن

زمان1390
مکان
هزینه تقریبی
مساحت        83مترمربع
کاربریاستودیو صدابرداری

استودیو کرگدن در مهر ماه سال 1390 انجام شده است. ایزولاسیون محیط داخلی ، طراحی سه بعدی محیط، اجرای دیوار و سقف کاذب، اجرای تعداد ویزور مورد نیاز با ابعاد مناسب، ساخت و نصب جاذب ها و پنل های آکوستیکی مناسب با محیط،اجرای کف پوش مناسب با محیط و در نهایت ارائه نمودار های معتبر بعد از مطالع و محاسبه میزان سالم بودن صدا و نوفه در محیط، از جمله فعالیت های انجام شده مجموعه تکنیک در این استودیو بوده است. استودیو کرگدن شامل  سه بخش اتاق ضبط، کنترل و قسمت دفتری می باشد.