استودیو رسانه مجازی

زمانسال 1390
مکان
هزینه تقریبی
مساحت         121مترمربع
کاربریاستودیو صدا و تصویر

 

استودیو رسانه مجازی در سال 1390 با هدف تولید محتوای صوتی و تصویری با طراحی و اجرای مجموعه تکنیک انجام شده است. ازمراحل اجرایی این استودیو می توان به استفاده از جاذب های مناسب محیط، ایزولاسیون درب و پنجره و قطع ارتباط امواج صوتی داخل و بیرون محیط،اجرای امور لازم برروی سقف و کف استودیو ها و در نهایت اندازه گیری و مطالعه ی فرکانس های اتاق پس از پایان کار اشاره کرد.