پروژه پالادیوم

زمان1398
مکان         تهران زعفرانیه
هزینه تقریبی
مساحت       …
کاربری سالن اجرای زنده و تمرین

مجموعه تکنیک به عنوان مشاور آکوستیکی و طراح در انجام دو پروژه ی سالن های اجرای زنده مجموعه پالادیوم در سال 1398 همکاری داشته است، توجه به اصول سالم سازی صدا در سالن های بزرگ، طراحی سازه های مناسب برای مهار جاذب های حجیم، رعایت پارامترهای کنترل فرکانس های مزاحم در سالن های بزرگ و ایجاد کنترل مناسب برروی بازتاب های امواج صدا از جمله تمهیداتی بوده است که تیم طراحی مجموعه به آن توجه کرده است.