استودیو قم

زمان1396
مکانقم
هزینه تقریبی
مساحت        100 متر مربع
کاربریاستودیو ضبط صدا

 استودیو قم در سال 1396 جهت ایجاد شرایط مناسب صدابرداری و تصویر برداری توسط شرکت تکنیک طراحی و اجرا شده است. این استودیو با اجرای ایزولاسیون داخلی و کناف کشی دیواره ها و سقف ها و ساخت میز اتاق کنترل و طراحی سه بعدی محیط با نور پردازی تخصصی و ساخت مهار های سقفی مناسب برای نور پردازی در هنگام تصویر برداری، ساخت و نصب جاذب های مورد نیاز با طراحی خاص، اجرای کف پوش مناسب، به مرحله ی بهره برداری رسیده است.