استودیو خانگی چارتار

زمانسال 1396
مکان
هزینه تقریبی
مساحت         22مترمربع
کاربریاستودیو خانگی 

 

استودیو خانگی چارتار در سال 1396 در جهت فراهم کردن محیطی مناسب برای فعالیت تنظیم و تمرین موسیقی در محیط خانگی با رعایت اصول آکوستیکی و توجه به شرایط محیطی و زیبایی شناختی انجام شده است. گاهی اوقات با توجه به شرایط محیطی امکان تخریب، یا اضافه کردن دیوار های جدا کننده در محیط وجود ندارد، در چنین شرایطی با در نظر گرفتن کاربری مناسب فضا تمهیدات لازم را برای استفاده کاربردی حداکثری از محیط باید اندیشید.