12
آگوست

آکوستیک مقدماتی

مقدمه :

تولید صدا نه تنها به کیفیت منبع صوتی که می تواند اسپیکر، انسان، ساز یا هر چیز دیگری باشد بستگی دارد بلکه به محیط انتشار و انعکاس آن از محیط و جذب یا دفع آن توسط محیط اطراف بستگی دارد.

آکوستیک مربوط به علم طراحی است که مستلزم شهود، تجربه و علم می باشد که شامل آشنایی با انعکاس، انکسار، واخنش، نویز، میزان صدا،  متریال و تکنیک های مختلف می شود.

 

     آکوستیک چیست؟

آکوستیک را می توان علمی در رابطه با تولید، تاثیر و انتقال بر روی امواج صوتی از طریق روش های مختلف همانند بازتاب، انکسار، جذب و… تعریف کرد.

 

     چرا یک محیط نیاز دارد آکوستیک شود؟

شرایط مختلفی وجود دارد که باعث می شود ما به فکر آکوستیک کردن محیط باشیم، افزایش کیفیت، برطرف کردن مشکلات تداخل وافزایش شدت محدوده فرکانسی خاص وغیره، از نکات قابل توجهی است که ما را به سمت آکوستیک کردن محیط سوق می دهد. مهمترین بخش در ابتدا شناسایی مشکلات است:

  • راهکار ساده برای تشخیص وجود ریورب در محیط ایجاد صدا به وسیله ی دست زدن هست، در صورت بازگشت صدا از دیوار های صاف و روبه روی هم متوجه این خواهیم شد که محیط نیاز به سالم سازی دارد.
  • زمانی که محیط اتاقی مربع یا مستطیل شکل و خلوت باشد حتما به سالم سازی صدا نیاز دارد.
  • اگر فضای استودیو خیلی کوچک باشد.
  • اگر صداهای بیرون از محیط استودیو وارد اتاق می شوند.
  • اگر فرکانس های پایین امپ گیتار و یا اسپیکر مانتیور ها تشدید می شود.
  • اگر در ضبط با میکروفون نشت زیادی از صدای محیط شنیده می شود.

     برای بهبود کیفیت صدای تولیدی در استودیو بهتر است که به موارد ذکر شده توجه شود:

  • عوامل حیاتی حاکم بر استودیو و اتاق کنترل.
  • اتاق ضبط واتاق کنترل نقش حیاتی بر کیفیت صدای تولیدی از استودیو را ایفا می کنند. باید تمامی گزینه هارا بررسی کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

     ایزولاسیون مناسب:

در بحث ایزولاسیپن باید دقت داشت تا با تدابیر لازم و ساخت سازه های مناسب انتقال صدای بیرونی به داخل و بالعکس را حذف کنیم. درهرصورت با توجه به بحث فیزیک صوت، صدا حتی از طریق جامدات هم انتقال پیدا می کند اما برای هر چه بهتر ایزوله کردن محیط باید از درب، پنجره، ویزورهای مناسب، دیوارهای اطراف، سقف و کف، از ضخیم ترین و متراکم ترین مواد جاذب صدا استفاده کنیم.

     تقارن در اتاق کنترل وطراحی مکان مناسب جایگیری اسپیکر مانیتور ها:

گرچه با پیشرفت علوم آکوستیک تا حدودی با در نظر نگرفتن تقارن می توان به آکوستیک مناسب رسید اما برای پیروی از قوانین بازتاب، در محیط باید به بازتاب تقارن رسید.

بهترین صدا از ایمیج اسپیکر مانیتورها زمانی شنیده می شود که مرکز فاصله ی بین اسپیکرها، محل قرار گیری کاربر استودیو، دیوار ها و سایر مرز های آکوستیکی نسبت به مرکز این تصویر صوتی، فاصله برابر داشته باشند. اصول چیدمان محل قرار گیری اپراتور اتاق کنترل در اتاق های مستطیل شکل، در طول اتاق است، زیرا در این صورت می توانیم بازتاب کمتری داشته باشیم.

     تعادل فرکانسی:

رفتار فرکانسی یک اتاق نباید برروی فرکانس های تولیدی ازمنبع صدا در یک محیط تاثیر گذار باشد.

محیط صوتی نباید صدا را تغییر دهد، بهتر است بگوییم نباید صدا را به سمت خراب شدن تغییر بدهد.

اتاق باید پاسخ فرکانسی نسباتا مساوی در کل محدوده فرکانس های صوتی بدون اضافه کردن رنگ خاصی از خود نشان دهد، متداول ترین روش برای کنترل فرکانس ها در محیط استفاده از متریال و تکنیک های چینش آن ها در محیط است که با جذب و یا بازتاب در جهت درست به عدم تغییر فرکانس های تولیدی محیط کمک می کند.

     بازتاب:

بازتاب صدا همانند بازتاب نور از سطح آیینه و یا یک سطح صاف رفتار می کند، به دلیل تغییر جبهه ی موج صدا در صورت رسیدن به موج منبع اصلی می تواند آن را تضعیف و یا تشدید کند.

     جذب:

جذب زمانی اتفاق می افتد که تنها بخشی از انرژی رسیده به سطح یک ماده از سطح آن برگردد.

جذب انرژی در بحث آکوستیک، معکوس انعکاس است.

ضریب جذب به نسبت انرژی صوتی جذب شده به مقدار بازتاب از همان سطح گفته می شود.

در مقالات بعدی در این سایت بیشتر به بحث جاذب ها در آکوستیک خواهیم پرداخت.

     ریورب:

صدایی که در یک سالن بزرگ ایجاد می شود، با بازتاب مکرر از دیوار های آن سالن ادامه خواهد داشت تا زمانی که به مقداری کاهش یابد تا دیگر قابل شنیدن نباشد، بازتاب امواج صدا از سطوح باعث ایجاد ریورب در محیط می شود. ریورب امواج صوتی از سطوح مختلف منجر به پژواک یا اکو می شود.

مانند هر موجی، امواج صوتی در هنگام رسیدن به مانع متوقف نمی شوند، بلکه رفتار های متفاوتی از خود بروز می دهند، این رفتار ها می تواند شامل بازتاب مستقیم، پراکندگی به اطراف ویا انتقال به داخل آن مانع را شامل شود.

در مقاله های بعدی به چگونگی مقابله با این رفتار مشکل آفرین امواج صوتی در هنگام فعالیت در استودیو می پردازیم، با ما همراه باشد.